Kan ett valutapar i stiltje leverera enorma vinster?

Jens L.

Ja om man börjar i rätt ände, men vad är då rätt ände? 

Hur ser din tradingplan ut, finns det utrymme för utveckling? Om följande inte finns med i tradingplanen så finns en enorm vinst att plocka hem tack vare möjligheten att utvecklas.
Gå ned ytterligare en tidsupplösning (rekommenderas ej om du inte hunnit bli konsekvent lönsam på nuvarande tidsupplösningar).

Jobba med sekundära range - se till att ha ett regelverk för detta som du kan använda konsekvent. 

Addera ytterligare ett instrument att trada, glöm inte att du får såväl två drawdown-perioder som att två setups på sikt kommer att kunna uppstå samtidigt som de konfluerar (hur gör du med hur stor risk du får ha på bordet vid ett sådant tillfälle?)

Kan du förbättra och tillföra högre kvalitet på det du redan har istället för att tweaka och stoppa in fler parametrar att ta hänsyn till?Fråga dig själv, utvecklar jag mitt koncept för att öka på kvaliteten eller forcerar jag för att få flera trades? Bara för att en journal är fylld med massor av trades betyder det inte att den är av god kvalitet.

Vi söker stabilitet, varför söka oss ned på de lägre mindre stabila tidsupplösningarna när vi kan zooma ut och dra nytta av de högre mer stabila och komma in i och nyttja dess flöden? Letar vi oss ned i tidsupplösning är det lätt hänt att vi blir mer och mer trångsynt och glömmer av hur den stora bilden ser ut, därav att jag kommer skriva om hur vi kan utveckla det de flesta av oss redan har i verktygslådan.

Zooma ut...

Som synes i bilden/illustrationen ovan har jag valt att zooma ut istället för in.

I första tradet mot 4h zonen (vi går fördelaktigt ned i TF för entry mot 15min OB vilket inte framgår så väl i bilden) kan vi välja att sätta en TP1 inom 15min range för ett intradagstrade och tp 2 på 4h för att dra nytta av dess förväntade orderflöde i ett kortare swingtrade.

Det andra tradet består också av ett intradagstrade och ett kortare swingtrade som dessutom bygger på kvarvarande position från föregående trade. Vid en första anblick kan det tyckas förvirrande att i trade nr 2  så ligger TP1 under 15min ranget, men då detta trade bygger på likviditetssvepning av föregående dags högsta så är det CBR vi jobbar med för att skapa en uppfattning om vart priset högst sannolikt är på väg, väl inne i tradet kan vi sedan om vi vill använda oss av 15min TF för en aktiv trailing av SL.

Behandla din trading som ett företag, företag arbetar med kvartals-, halvårs- och årsrapporter, bara för  att GU inte levererat det senaste betyder det inte att kvartalet, halvåret eller året är dåligt för det.
Created with