Disclaimers

  1. Inledning

Dessa disclaimers (friskrivningar) gäller för all användning av hemsidan smctrading.se och tjänsterna (”Plattformen”), som ägs av Siverhall PTSE AB (”PTSE”), med organisationsnummer 559140-5286. Nedan refereras till ”vi”, ”oss”, ”vår” eller ”våra”, varvid menas PTSE. Användare och PTSE refereras gemensamt som Parterna.
 

Genom att använda vår Plattform godkänner du som Användare följande villkor.
 

Parternas åtaganden styrs av dessa villkor och av PTSE:s andra avtal och policys som finns publicerade på hemsidan smctrading.se, såsom integritetspolicy, köpvillkor m.fl. Vid köp av våra Tjänster eller Produkter eller vid skapandet av ett Användarkonto i Plattformen samtycker Användare härmed till att vara bundna av dessa villkor och övriga policys som nämns ovan.

 

  1. Disclaimers

Hypotetiska resultat

Hypotetiska resultat har många inneboende begränsningar, av vilka några beskrivs nedan. Ingen representation görs för att något konto kommer eller sannolikt kommer att uppnå vinster eller förluster, som liknar dem som visas. I själva verket finns det ofta skarpa skillnader mellan hypotetiska resultat och de faktiska resultaten som uppnåtts efter ett visst handelsprogram. En av begränsningarna i hypotetiska resultat är att de generellt är förberedda med fördelen av efterhand.
 

Dessutom innebär hypotetisk handel inte någon finansiell risk, och ingen hypotetisk handelspost kan helt och hållet redogöra för effekterna av den finansiella risken för verklig handel. Möjligheten att tåla förluster eller följa ett visst handelsprogram trots tanke på handelsförluster är emellertid viktiga punkter som också kan påverka verkliga handelsresultat negativt.
 

Det finns många andra faktorer som är relaterade till marknaderna i allmänhet eller till genomförandet av något specifikt handelsprogram, som inte helt kan redovisas vid utarbetandet av hypotetiska resultat och allt som kan påverka handelsresultatet negativt.
 

Framtida resultat

Tidigare prestationer är inte nödvändigtvis ett tecken på framtida resultat. Det finns risker med terminer, optioner, aktier och valutahandel och det är inte lämpligt för alla. Risken för förlust i handeln kan vara betydande. Terminshandel har hög hävstång och kan vara likvida. Användaren bör därför noga överväga om sådan handel är lämplig för denne, med tanke på Användarens ekonomiska situation, finansiella mål och behov, ekonomiska resurser och andra relevanta omständigheter.
 

Generellt utländska värdepapper, optioner, terminer och valutatransaktioner innebär exponering för en kombination av följande riskfaktorer: marknadsrisk, kreditrisk, avvecklingsrisk, likviditetsrisk, operativ risk och rättslig risk. Till exempel kan det finnas allvarliga marknadsstörningar, om de ekonomiska eller politiska eller andra oförutsedda händelser lokalt eller utomlands påverkar marknaden. Utöver dessa typer av risker kan det finnas andra faktorer såsom redovisning och skattemässig behandling som Användaren bör tänka på.
 

Intradags handel kan vara mycket riskabelt. Intradags handel är i allmänhet inte lämpligt för någon med begränsade resurser och begränsade investerings- eller handelserfarenheter och låg risktolerans. Användaren bör vara beredd på att förlora alla de pengar som används för handel. Framförallt bör man inte finansiera handel med pensionssparande, studielån, topplån, krisfonder, fonder som avsatts för ändamål såsom utbildning eller bostad, eller medel som krävs för att klara sina levnadskostnader.
 

Riskmedvetenhet

Användaren ansvarar själv och ensamt för sin egen förståelse och för att vara medveten om ovanstående risker. Användaren är alltid ensamt ansvarig för sina beslut om handel som genomförs på Användarens konto.

Drag to resize
Skapad med