Varför utbilda sig i teknisk analys?

Henrik S


Teknisk analys är en metod för att förutsäga prisrörelser på finansiella marknader genom att studera marknadshistoriken i graferna och använda sig av olika verktyg och tekniker. Många tror att teknisk analys enbart handlar om att använda olika diagram och indikatorer, men det är faktiskt mycket mer än så.
Oavsett om du är nybörjare eller erfaren investerare så kan en utbildning inom teknisk analys ge dig många fördelar. Här kommer en lista på vad teknisk analys är och anledningen till varför man kan dra fördel av att gå en utbildning som hjälper en med alla dessa bitar. 
- Teknisk analys ger dig en strukturerad metod som hjälper dig att fatta beslut. Genom att lära dig en teknik med skrivna regler får du en strukturerad process för att analysera marknaderna och undviker därmed att fatta beslut "på känsla". Dina trades kommer därför bli planerade och nästan mekaniska där du hela tiden strävar efter att eliminera risken att agera på impuls.

- Med en beprövad teknik så ökar du din edge i marknaden. Du får en djupare förståelse för prisrörelser och marknadspyskologi och lär dig att agera på givna nivåer efter dina regler. En utbildning hjälper dig att förstå rörelserna och dess underliggande mening.

- Du lär dig att agera på sannolikheter. Du kommer aldrig någonsin kunna förutse marknaden, men däremot kan du lära dig att ta trades beroende på hur stor sannolikheten är att priset ska reagera åt det håll som din analys indikerar.

- Med rätt teknik så kan man anpassa sin analys till alla marknader oavsett om du vill handla med aktier, valutor, index eller råvaror. Det passar även utmärkt att kombinera teknisk och fundamental analys för mer långsiktiga investeringar.

- Teknisk analys är en av grundpelarna för det som man kallar för "daytrading" - vilket innebär korta, snabba trades (allt från sekunder till timmar) som man stänger samma dag. Dvs, du håller inga positioner över natten utan när tradingdagen är slut är man ute ur alla sina trades.

- Om man ska se till vad teknisk analys egentligen "gör" så handlar det om att identifiera mönster och prisrörelser i marknaden (grafen) som man agerar på. Då priset hela tiden är fluktuerande och om o om igen reagerar från liknande nivåer så lär man sig identifiera dessa och tar sina trades ifrån. Eftersom priset hela tiden är repetitivt så lär man sig agera på sannolikheten (som listades ovanför).

- Teknisk analys hjälper dig även att förstå marknadspsykologin och anledningen till VARFÖR priset rör sig som det gör. Det är viktigt att få en djupare förståelse för detta för att kunna minimera risken till impulsagerande och öka kunskapen kring sin egen tradingpsykologi och hur man fungerar.
Detta är bara några av delarna av vad teknisk analys innebär och därav också en stor anledning att man bör gå en utbildning som hjälper en att reda ut dessa delar bit för bit. Att lära sig teknisk analys på egen hand kan lätt bli rörigt och man riskerar även att missa många viktiga komponenter. Dessa komponenter kan komma att vara rent livsavgörande om man ska klara sig som trader eller inte.

Undersökningar visar på att mer än 85% av alla som börjar med trading misslyckas - bara genom att väl ta steget till att bli trader så har du direkt statistiken emot dig.

Gör dig själv en tjänst och ta hjälp genom att gå en utbildning.
Låt någon av de 15 lyckade procenten visa vägen till hur man gör för att bli lönsam och framgångsrik.
Created with